Historik

Kungliga Operans officiella namn, sedan starten 1773:

1773-1782 Kongl. Svenska Operan
1782-1806 Kongl. Operan
1806-1812 Operett-Theatern
1812-1813 Kongl. Operan
1813-1818 Kongl. Theatern Stockholms Theater
1818-1825 Kongl. Stora Theatern
1825-1863 Kongl. Theatern
1863-1888 Kongl. StoraTheatern
1888-1898 Kongl. Operan
1898-1908 Kongl. Teatern
1908-1997 Kungliga Teatern
1997- Kungliga Operan

Operahögskolan i Stockholms officiella namn, sedan starten 1968:

Operaskolan tillhörde Kungl. Musikhögskolan i Stockholm fram till 1968

1968 – 1979 Statens Musikdramatiska skola
1979-1986 Musikdramatiska skolan i Stockholm
1986-2003 Operahögskolan
2003-2014 Operahögskolan i Stockholm
2014 – Stockholms Konstnärliga Högskola