Stipendiefonder

Fondförvaltningen i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister förvaltar (i bokstavsordning):

Joel Berglunds Stipendiefond

Jussi Björlings Minnesfond

Helga Görlins Minnesfond

Hugo och Mafalda Hasslos Stipendiefond

Josef Herous Stiftelsefond

Stefan Johanssons Stiftelse

Erik Saedéns Minnesfond

Einar Larssons Stipendiefond

Kerstin Meyers Stipendiefond

Hjördis Schymbergs Minnesfond

Uno Stjernqvists Minnesfond

Set Svanholms Minnesfond

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister förvaltar även:

Rossini Vänners stipendier till Inga Rådströms minne.

 

Bankgironummer:

5728 – 7831

Eventuella donationer insättes på ovanstående bankgirokonto. Vänligen uppge vilken fond som avses.