Stipendiefonder

Fondförvaltningen i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister förvaltar (i bokstavsordning):

Joel Berglunds Stipendiefond

Jussi Björlings Minnesfond

Helga Görlins Minnesfond

Hugo och Mafalda Hasslos Stipendiefond

Josef Herous Stiftelsefond

Stefan Johanssons Stiftelse

Erik Saedéns Minnesfond

Einar Larssons Stipendiefond

Kerstin Meyers Stipendiefond

Nils-Göran Olves Stiftelse

Hjördis Schymbergs Minnesfond

Uno Stjernqvists Minnesfond

Set Svanholms Minnesfond

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister förvaltar även:

Rossini Vänners stipendier till Inga Rådströms minne.

Bankgironummer:

5728 – 7831

Eventuella donationer insättes på ovanstående bankgirokonto. Vänligen uppge vilken fond som avses.