Joel Berglunds stipendiefond

Lyssna på Joel Berglund från “Röster på Operan”

Joel Berglund

4/6 1903 – 21/1 1985

Joel Berglund.

Joel Berglund

 

Som Filip II i Don Carlos av G. Verdi. Foto: Enar Merkel Rydberg.

Som Filip II i Don Carlos av G. Verdi. Foto: Enar Merkel Rydberg.

Basbaryton, hovsångare och operachef.

Född i Torsåker, Gävleborgs län.

Studerade sång för O. Lejdström och J. Forsell vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1922-28 och debuterade 1929 som Monterone i Rigoletto på Kungl. Teatern, där han var verksam till 1956, från 1943 även som operachef.

Utnämnd till hovsångare 1943.
LMA 1949 och Litt. et Art. 1950

Joel Berglund gästspelade ofta bl.a. i Wien, Buenos Aires, Chicago, Berlin och Bayreuth, Budapest och i New York. Joel Berglund har också turnerat som konsertsångare med bl.a. turnéer i USA 1937-38 och 1946-49. Efter pensioneringen från Kungl. Teatern 1957 har Joel Berglund givit konserter i Skandinavien, gästspelat som Dosifej i Hovansjtina på Stora Teatern i Göteborg 1966 och på Kungl. Teatern bl.a. som Filip II i Don Carlos, senast våren 1968. Joel Berglund har också varit pedagogiskt verksam.

Roller bl.a. Figaro i Figaros bröllop, Leporello i Don Juan, Don Pizarro i Fidelio, Lantgreven i Tannhäuser, Kungen i Lohengrin, Kurwenal i Tristan och Isolde, Pogner och Hans Sachs i Mästersångarna i Nürnberg, Wotan och Hagen i Nibelungens Ring, Gurnemanz i Parsifal, Jochanaan i Salome, Basilio i Barberaren i Sevilla, Titelrollerna i Wilhelm Tell, Simone Boccanegra, och Mefistofeles, Filip II i Don Carlos, Mefistofeles i Fausts fördömelse och i Faust, Lindorf, Coppelius, Mirakel och Dapertutto i Hoffmans äventyr, Athanaèl i Thaìs, Boris i Boris Godunov, Grigorij i Tsarbruden, Länsmannen i Kronbruden.

Villkor och tid för provsjungningar för Joel Berglunds stipendiefond

 • Stipendiefonden instiftades 1986.
 • Utdrag ur villkor (stadgar) för Joel Berglunds stipendiefond:
 • Fondens ändamål är att bistå unga sångstuderanden, vilka icke utan ekonomiskt stöd kunna förväntas att starta eller fullborda sin utbildning. I viss mån bör behovsprövning ske.
 • Utannonsering av stipendiet sker vartannat år i september.
 • Utannonsering av stipendiet sker i två av de mest spridda och ansedda tidningarna i Stockholm.
 • Stipendiet kungörs även genom anslag inom de stora musik- och musikteaterskolorna i landet.
 • Stipendiet skall sökas skriftligen via e-post:
  j.berglund@operasolisterna.se
Villkor och ansökningsblankett

Ur Joel Berglunds stipendiefond utdelas under våren 2024 2 stipendier på vardera 60.000 kronor.

Stipendierna är avsedda för vidareutbildning. Till provsjungning, som äger rum söndagen den 19 november 2023 på Kungliga Operan kallas sångstuderande med påtagliga förutsättningar att med framgång ägna sig åt sången som yrke, företrädesvis inom operafacket. Sökande skall vid provsjungningstillfället ej ha uppnått 28 år. Enligt testators önskan prioriteras yngre sökande.

Stipendierna utdelas av Stiftelsen Kungl. Teaterns Solister.

Hämta ansökningsblankett här (pdf – ifyllningsbar)

Se affisch för stipendiet 2023

Ifylld ansökan sändes till j.berglund@operasolisterna.se senast söndagen den 31/10 2023.

 • Uppge namn, adress, telefonnummer även ev. mobilnr. och ev. e-postadress.
 • Uppge röstläge och studier.
 • Till ansökan skall också bifogas dels de intyg och handlingar varmed sökanden kortfattat önskar styrka sin kompetens, dels åldersbetyg eller verifierad uppgift om ålder.
 • Till provsjungning kallas sångstuderande som har påtagliga förutsättningar att med framgång ägna sig åt sången som yrke – företrädesvis inom operafacket.
 • Sökande skall vid provsjungningstillfället ej ha uppnått 28 år. Enligt testators önskan gärna under 25 år.

Stipendiet delas vanligen ut i anslutning till donators dödsdag 21 januari.

Stipendiater sedan 1987

1987 Lennart Forsén
1988 Solveig Kringlebotn
1989 Peter Mattei
1990 Karl-Magnus Fredriksson
1991 Anders Larsson
1992 Michael Weinius
1993 ingen utdelning
1994 Mattias Ermedahl
1995 Nils Ohlson
1996 Gabriel Suovanen
1997 Lars Johansson
1998 Åsa Danielsson
1999 Markus Schwartz
2000 Elisabeth Jansson
2001 Silvia Moy
2002 Mia Karlsson och Markus Schwartz (2:dra gången)
2003 Mariann Fjeld Olsen
2004 Hanna Wåhlin
2006 Ida Falk-Winland och Calle Lindén
2008 Anton Ljungqvist och Luthando Qave
2010 Cornelia Beskow och Henning von Schulman.
2012 Sebastian Durán och Sanna Gibbs
2015 Emma Sventelius och Hannes Öberg
2017 Annie Ternström och Erik Rosenius
2019 Astrid Montén och Kari Koskinen
2022 Marta Cecilia Saelöen och Rebecka Wallroth
2023 Sara Bendrik och Solveig Bergersen

Bookmark the permalink.