Pensionerade medlemmar i Operans Solistklubb

Presentation av pensionerade solister vid Kungliga Operan (tidigare Kungliga Teatern):

Till Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister räknas även samtliga tillsvidareanställda solister och även vissa av de sångare som är kontraktsanställda på Kungliga Operan. 

Uppgifter och fotografier lämnade av solisterna själva.

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solisters Hedersledamöter:

HL = Hedersledamot, SHL=Sjungande hedersledamot

Claes-Håkan Ahnsjö, operasångare, kammersänger, f.d. operachef vid Kungliga Operan SHL 1980
Berit Lindholm, hovsångerska HL 1980
Carl-Gustaf Gutberg, auktoriserad revisor, extern revisor Stiftelsen KTS HL 1996
Staffan Carlweitz,f.d. informationschef vid Kungliga Operan HL 2000
Bengt Hall, kulturdirektör, f.d. chef för Kungliga Operan HL 2000
Björn Meder, läkare, halsläkare vid Kungliga Operan HL 2001
Håkan Hagegård, hovsångare, professor SHL 2002
Ann-Margret Pettersson, f.d. 1:e regissör vid Kungliga Operan HL 2002
Anders Wallgren, salongschef vid Kungliga Operan HL 2002
Ingegerd Augustsson,f.d. solistadministratör vid Kungliga Operan HL 2003
Anders Wadenberg, pianist och repetitör vid Operahögskolan HL 2003
Ann-Sofi Törnblom, f.d. sufflös vid Kungliga Operan HL 2005
Göran Österberg, f.d. chefinspicient vid Kungliga Operan HL 2005
Gustav Asplund, f.d. repetitör vid Kungliga Operan HL 2006
Margareta Dellefors-Bladini, Stockholm Operasångerska, f d konstärlig ledare Dalhalla HL 2007
Maud Syrén-Sjöholm, Täby, f d planeringschef Kungliga Operan HL 2007
Erland Ros, Stockholm, Hovpredikant, Statist vid Kungliga Operan HL 2007
Lasse Zilliacus, översättare, f d kormästare, f d studieledare och repetitör Kungliga Operan HL 2007
Gary Berkson, La Quinta USA, Dirigent, f.d Orkesterchef, f.d. Operasektionschef och f.d. Planeringschef på Kungliga Operan HL 2008
Yvonne Gottfarb, Stockholm, f.d. Kostymchef på Kungliga Operan HL 2009
Torbjörn Eriksson, Stockholm, Presschef på Kungliga Operan HL 2009
Stefan Johansson, Stockholm, Chefdramaturg på Kungliga Operan HL 2009
Anders Wall, Heby, Direktör HL 2009
Anne Sofie von Otter, Stockholm, hovsångerska SHL 2009
Terje Stensvold, Oslo, Operasångare HL 2009
Anders Franzén, Lidingö, f.d Operachef HL 2010
Staffan Valdemar Holm, Skåne, regissör, f.d Dramatenchef HL 2011
Birgitta Skärgård , Stockholm, bokförare HL 2011
Nina Stemme, Stockholm, Hovsångerska SHL 2012
Michael Weinius , Stockholm, Hovsångare SHL 2014
Peter Mattei , Bromma, Hovsångare SHL 2015
Gerhard Aroyan, Solna,f. d tillskärare herrkostym på Kungliga Operan HL 2015

In memoriam

Göta Allard-Lindberg 1903-1980
Ruth Althén 1890-1985
Einar Andersson 1909-1989
Jerker Arvidson 1939-2007
Jonny Blanc 1939-2011
Elof Benktander 1894–1975
Joel Berglund 1903-1985
Margareta Bergström-Kärde 1919-2006
Einar Beyron 1901-1979
Irma Björck 1899-1993
Leon Björker 1900-1962
Gösta Björling 1912-1957
Jussi Björling 1911-1960
Rolf Björling 1928-1993
Sigurd Björling 1907-1983
Jonny Blanc 1939-2011
Helge Brilioth 1931-1998
Folke Cembraeus 1895-1977
Sven d`Ailly 1892-1969
Simon Edvardsen 1892-1979
Carin Eliasson, f.d. föreståndare biljettkontoret, Kungliga Operan HL 2006
Sven Olof Eliasson 1933-2015
Brita Ewert 1902-1998
Henriette Guermant de la Berg 1912-2003
Helga Görlin 1901-1993
Carl-Axel Hallgren 1918-1987
Hugo Hasslo 1911-1994
Arne Hendriksen 1911-1996
Sven Herdenberg 1890-1957
Josef Herou 1884-1960
Brita Hertzberg 1901-1976
Kolbjörn Höiseth 1932-1999
Paul Höglund 1926-2001
John-Erik Jacobsson 1931-2012
Sven-Erik Jacobsson 1911-1993
Kåge Jehrlander 1921-2013
Folke Jonsson 1904-1981
Rolf Jupither 1932-1984
Liva Järnefelt 1876-1971
Matti Kastu 1943-2015
Ingeborg Kjellgren-Hirsch 1918-2008
Kjerstin Dellert
Dorrit Kleimert 1938-2018
Kerstin Meyer Bexelius
Tord Slättegård
Edith Thallaug-Benczy
Margareta Hallin
Inez Köhler 1900-1976
Einar Larson 1897-1984
Benna Lemon-Brundin 1912-1995
Gurli Lemon-Bernhard 1916- 2011
Gösta Lindberg 1891-1971
Naima Lindgren-Erwald 1903-1998
Gunnar Lundberg (den äldre) 1926-2016
Gunilla af Malmborg 1933-2014
Ruth Moberg-Englund 1912-1997
Birgit Nilsson 1918-2005
Sven Nilsson 1898-1970
Anders Näslund 1920-1974
Arne Ohlson 1911-2000
Astrid Ohlson-Helin 1904 -1978
Ileana Peterson 1934-2013
Eva Prytz 1917-1987
Gertrud Pålsson-Wettergren 1897-1991
Isa Quensel 1905-1981
Karin Rydqvist 1892-1970
Erik Saedén 1924-2009
Hjördis Schymberg 1909-2008
Margit Sehlmark-Carlsson 1909-1989
Olle Sivall 1915-1999
Uno Stjernqvist 1928-2004
David Stockman 1879-1951
Olle Strandberg 1886-1971
Erik Sundquist 1907-1976
Set Svanholm 1904-1964
Georg Svedenbrant 1908-1969
Greta Söderman 1891-1969
Anna-Greta Söderholm 1914-2009
Conny Söderström 1911-1972
Elisabeth Söderström 1927-2009
Gunilla Söderström 1943-2004
Esaias Tewolde-Berham 1943-2016
Arne Tyrén 1928-2012
Sven-Erik Vikström 1927-2002
Sten Wahlund 1940-2011
Gunilla Wallin 1938-2015
Arne Wirén 1908 – 1986
Knut Öhrström 1885- 1964

Avlidna hedersledamöter(HL) och sjungande hedersmedlemmar(SHM):

H.K.H. Prins Bertil, hertig av Halland. Förste hedersledamot 1951 1912-1997
Folke Abenius, professor, regissör och f.d. Operachef på Kungliga Teatern HL 1983 1933-2014
Ivar Andersson, Sthlm, Fil. Dr. chefredaktör, f.d. ordf. i SKTS styrelse HL 1961 1891-1980
Seved Appelqvist, Sthlm, direktör med. hedersdoktor f.d. ordf. i SKTS styrelse HL 1966 1901-1974
Kerstin Ardelius, f.d. chefssekreterare Kungliga Teatern HL 2006 1925 – 2008
Kurt Bendix, Sthlm, hovkapellmästare HL 1976 1904-1992
Märta Berger, f.d. personalchef Kungliga Teatern HL 1983 1920 – 2010
Joel Berglund, Sthlm, hovsångare, f.d. chef för Kungliga Teatern SHM 1963 1903-1985
Bertil Bokstedt, kapellmästare, f.d. Operachef Kungliga Teatern HL 1965 1918-2010
Karin Branzell, New York, hovsångerska SHM 1967 1891 –1974
Gregor Dahlman HL 19xx 1923 – 1994
Kurt Dommel, f.d. salongschef Kungliga Teatern HL 1990 1925 – 2009
Börje Edh, f.d. kostymchef Kungliga Teatern HL 2005 1918 – 2007
Sixten Ehrling, New York, förste hovkapellmästare, HL 1988 1918-2005
Einar Ekström, Göteborg, F.d. direktör för Liseberg HL 19611899-19xx
Eric Ericson, professor och legendarisk körledare HL 2008 1918-2013
Nicolai Gedda, Hovsångare SHM 1967 1925-2017
Per Grundén, Kammersänger SHM 1983 1922-2011
Bertil Hagman, f.d. informationschef på Kungliga teatern HL 1985 1920-2008
Gerd Hagman, skådespelerska HL 2008 1919-2011
Ove Hahn, f.d. programchef Gröna Lund HL1985 1934 – 2009
Beril H:son Hatt,läkare HL 1990 1930 – 2007
Aage Hempel, Köpenhamn, Direktör, HL 1952 18xx-19xx
Allan Herou, uppfinnare HL 2005 1917 – 2007
Folke Hildestrand Sthlm, f.d. direktör för Sarabolaget i Sthlm HL 1970 1912-20xx
Gustaf Hilleström, f.d. intendent och chef för Drottningholms Teatermuseum HL 19xx 1911 – 1994
Hans Hiort, operachef Karlstad HL 1986 1951-2003
Roland Häggström, operakorist i Kungliga Operans kör SHM 2014 1937-2015
Nanny Larsen-Todsen, Sthlm, hovsångerska SHM 1951 1884-1982
Rolf Leanderson, operasångare och halsläkare SHM 1932 – 1990
John och Ninni Lindgren, Sthlm, Direktörer för Tivoli Gröna Lund HL 1964 1916-1991, 1921-2004
Bertil Mårtensson, professor och halsläkare HL 1990 1930 – 2007
Birgit Nilsson, Färlöv, hovsångerska SHM 1966 1918-2005
Aase Nordmo Lövberg, operasångerska och f.d. operachef i Oslo SHM 1980 1924-2013
Carl-Axel Rosenqvist, direktör 1918-2009
Bengt Rundgren, operasångare, hovsångare, kammersänger SHM 1980 1931-2008
Lars Runsten, regissör och f.d. operachef i Oslo HL 2005 1931-2014
Marianne Stjernqvist, donator av Uno Stjernqvist minnesfond HL 2006 1933-2014
Gustaf Sjökvist, domkyrkoorganist och preces i KMA HL 2007 1944-2015
Henning Sjöström, advokat, generalkonsul HL 1987 1922-2011
Will Sjövall, Sthlm, f.d. direktör för Sarabolaget i Sthlm HL 1965 1899-1999
Blanche Thebom, New York, operasångerska SHM 1952 1915-2010

Kerstin Thorborg, hovsångerska HL 1953 1896-1970
Tore Vretman, Sthlm, hovtraktör, HL 1966 1916-2003
Ryno Wallin, f.d. inspicient på Kungliga Teater 1911 – 1988
Marguerite Wenner-Gren. Sthlm, Fru, f.d. operasångerska HL 1957 1891-1973
Ingvar Wixell, hovsångare, Kammersänger SHM 1931-2011

Hans-Åke Sjöqvist , Stockholm, f.d belysningschef HL 2011

Irene Frykholm, bitr. regissör vid Kungl. Operan HL 2006