Styrelse

Styrelse:

Ordförande: Gunnar Lundberg
Vice ordförande: Marianne Eklöf
Sekreterare: Magnus Kyhle
Kassör: Lennart Forsén
Ledamot: Ulrik Qvale
Suppleant: Hillevi Martinpelto
Suppleant: Katarina Leoson

Revisorer:

Carl-Gustaf Gutberg (revisor) och Jens Karlsson (auktoriserad revisor)
Lena Nordin (internrevisor)

Valkommitté:

Lena Nordin, sammankallande, Ingrid Tobiasson, Johan Edholm, Jonas Degerfelt och Jesper Taube

Stipendiekommitté:

Hillevi Martinpelto, sammankallande
Marianne Eklöf
Vivianne Holmberg
Niklas Björling-Rygert