Josef Herous stiftelsefond

Lyssna på Josef Herou från “Röster på Operan”

Josef Herou

6/10 1884 – 10/3 1960. Baryton, Född i Gävle

Karl Josef Nikador Herou var utbildad vid Musikkonservatoriet samt vid operaskolan i Stockholm. Han studerade sång för Oscar Lejdström och scenframställning för bl.a. Nils Personne. Hans debut vid Kungliga Teatern 1909 var i rollerna som Escamillo i Carmen, titelrollen i  Den flygande holländaren och Amonasro i Aida. Josef Herou var engagerad vid Kungliga Teatern fram till sin pensionering 1935. I Berlin gästspelade han med Amonasro och Holländaren 1912.

Roller i urval

Escamillo i Carmen, Holländaren i Den flygande holländaren, Amonasro i Aida, Tonio i Pajazzo, Luna i Trubaduren, Rigoletto i Rigoletto, Marcel i Boheme, Sharpless i Madame Butterfly, Scarpia i Tosca, Alfio i Cavalleria Rusticana, Valentin i Faust, Pizarro i Fidelio, Donner i Rhenguldet, Telramund i Lohengrin, Beckmesser i Mästersångarna och Alberich i Rhenguldet.

Många av hans grammofoninspelningar är gjorda på 1910-talet, de tidigaste sökbara från 1909. På Spotify finns han inspelad i samlingsvolymen Wagner in Stockholm med ett utdrag ur Mästersångarna, sjunget på svenska.

Stiftelsen till minne av Josef Herou

Stiftelsen till minne av Josef Herou instiftades 2005. Stiftelsen förvaltas av Kungliga Teaterns Solister och skapades på initiativ av Josef Herous son Allan Herou. Stiftelsens ändamål är att ur den löpande avkastningen från stiftelsens förmögenhet årligen utge stipendier till:

“dels operasångare verksamma vid Kungliga Operan i Stockholm samt svenska operasångare verksamma i utlandet, till sångarens förkovran med företräde för utbildning i inlevelse och tonsäkerhet, artikulation, samt särskild tanke på vad rollen kräver i dramatiskt framförande.”

Till detta stipendium äger ingen provsjungning rum.

Stipendiater sedan 2005

2007 Emma Vetter
2008 Gunnar Lundberg d.ä. och Michael Schmidberger
2009 Matilda Paulsson och Stefan Dahlberg
2010 Lena Hoel, Magnus Lindén och Ulrik Qvale
2011 Gunnar Lundberg d.y. och Ingrid Tobiasson
2012 Marianne Eklöf
2013 Lena Nordin
2014 Magnus Kyhle och Susann Vegh
2015 Marianne Hellgren (Odencrants) och Agneta Lundgren
2016 Anne Hallenberg, Miriam Treichel, Klas Hedlund, Ola Eliasson, John Lundgren, Maria Forsström och Ingela Brimberg
2017 Katarin Karnéus, Katija Dragojevic, Lars Cleveman, Katarina Dalayman, Sara Olsson, Jeremy Carpenter, Jonas Degerfeldt, Lennart Forsén, John-Erik Eleby och Hillevi Martinpelto
2018 Cornelia Beskow, Sanna Gibbs, Elin Rombo, Katarina Leoson, Jesper Taube, Jens Persson, Lars Arvidson och Fredrik Zetterström
2019 Vivianne Holmberg, Elisabet Strid, Karolina Blixt, Karin Osbeck, Johan Edholm, Kristian Flor, Markus Schwartz
2022 Christina Nilsson, Camilla Tilling och Richard Hamrin

2023 Maria Bengtsson, Miah Persson, Julia Sporsén

Bookmark the permalink.