Nils-Göran Olves Stiftelse

Maila ansökan info@olves-stiftelse.se  Posta ansökan Nils-Göran Olves Stiftelse c/o Stiftelsen Kungliga Teaterns SolisterBox 16 253103 24 Stockholm Stiftelseförordnande Läs stiftelseförordnande Inledning När stiftelsen skapades hade konserter och operaföreställningar varit en viktig del av mitt liv i mer än sextio år. I ungefär trettio av dessa hade jag varit aktiv i… Läs mer