Knut Öhrström, tenor

Verdi: Trubaduren, »Ensam i vida världen» (1925)
Bookmark the permalink.