Jussi Björlings minnesfond

Lyssna på Jussi Björling från “Röster på Operan”

Jussi Björling

5/2 1911 - 9/9 1960

Född i Borlänge, Kopparbergs län

Tenor, hovsångare

Jussi Björling

Jussi Björling

Jussi Björling som Cavaradossi i Tosca.

Jussi Björling som Cavaradossi i Tosca.

Jussi Björlings första sånglektioner fick han av sin far David Björling, senare av John Forsell.

Jussi Björling debuterade på Kungliga Teatern år 1930-31 med Don Ottavio i Don Juan, Arnold i Wilhelm Tell och Jonathan i Saul och David. Engagerad vid Kungliga Teatern 1931 – 1939.

Utnämnd till hovsångare 1944
Litt. et Art. 1945 LMA 1956

Jussi Björling har gästspelat bl.a. i Köpenhamn, Helsingfors, Dresden, Berlin, Prag, Wien, Budapest, London, Milano, Florens, Los Angeles, Philadelphia, Cleveland, Boston, San Francisco, Chicago och New York.

Roller bl.a. Hertigen i Rigoletto, Manrico i Trubaduren, Gustav III i Maskeradbalen, Alfredo i La Traviata, Radamès i Aida, des Grieux i Manon Lescaut, Rodolphe i Bohème, Cavaradossi i Tosca, Pinkerton i Madame Butterfly, Calaf i Turandot, Faust i Faust, Romeo i Romeo och Julia, Almaviva i Barberaren i Sevilla, Belmonte i Enleveringen ur Seraljen, Don Ottavio i Don Juan, Tamino i Trollflöjten, Florestan i Fidelio, Erik i Den flygande Holländaren, Lyonel i Martha, Arnold i Wilhelm Tell, Faust i Fausts fördömelse, Nemorino i Kärleksdrycken, Canio i Pajazzo, Turiddu i Cavalleria rusticana, Lenskij i Eugen Onegin, Vladimir i Furst Igor, Jonathan i Saul och David och Mats i Kronbruden.

Omfattande konsertverksamhet och mycket stort antal grammofoninspelningar bl.a. kompletta inspelningar av Trubaduren, Pajazzo, Manon Lescaut, Aida, Bohème, Rigoletto, Cavalleria rusticana, Tosca, Madame Butterfly, Turandot och Verdis Requiem.

Jussi Björlings minnesfond

Jussi Björlings minnesfond instiftades 1970.

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister fick av Jussi Björlings maka Anna-Lisa Björling i uppdrag att förvalta minnesfondens kapital och tilldela sångstipendier till sångsolist vid Kungliga Teatern (nuv. Kungl. Operan). Sedan 2009 står Anders Walls stiftelse för stipendiesumman.

Jury är Chefen för Kungliga Operan, ordförande samt Stiftelsen Kungl. Teaterns Solisters styrelse

1972 ändrades stadgarna för stipendiet. Vart tredje år skall avkastningen användas för stipendium åt inom sångens och musikens område verksam person som tillika är bosatt i eller har nära anknytning till Dalarna.

Stipendiat utses då av en jury bestående av Landshövdingen i Kopparbergs län eller den person, som Landshövdingen i sitt ställe förordnar, ordförande samt en representant utsedd av Borlänge stad, en representant utsedd av Dalarnas bildningsförbund, en representant utsedd av Tunabygdens Fornminnes- och Hembygdsförening och en representant utsedd av Stiftelsen Kungl. Teaterns Solisters styrelse.

Det år då stipendiaten är från Dalaregionen förläggs stipendieutdelningen till regionen kring Stora Tuna kyrka.

Jussi Björling är född i Borlänge, Stora Tuna församling och hans gravplats är vid Stora Tuna kyrka.

Till detta stipendium äger ingen provsjungning rum.

Stipendiater sedan 1970

Stipendiet utges var tredje år till en Dalabördig person.

1970 Margareta Hallin
1971 Birgit Nordin och John-Eric Jacobsson
1972 Lars Roos pianist
1973 Dorrit Kleimert och Lars Kullenbo
1974 Gunilla Wallin och Jonny Blanc
1975 Busk-Margit Jonsson
1976 Hillevi Blylods och Jerker Arvidson
1977 Kerstin Meyer och Rolf Björling
1978 Anita Soldh
1979 Britt Marie Aruhn och Rolf Jupither
1980 Tord Slättegård
1981 Sven-Erik Vikström
1982 Bo Lundborg
1983 Jadwiga Koba
1984 Margareta Jonth
1985 Anders Bergström
1986 Thomas Sunnegårdh
1987 Hillevi Martinpelto
1988 Stefan Dahlberg
1989 Inger Blom
1990 Nils Lindberg, tonsättare, arrangör m.m.
1991 Sylvia Lindenstrand och Carl Johan Falkman
1992 Björn Asker

1993 Nils-Erik Sparf och Alm Nils Ersson, musiker
1994 Gösta Winbergh
1995 Sten Wahlund
1996 Carolina Bengtsdotter-Ljung
1997 Lena Nordin
1998 Lars Cleveman
1999 Putte Wickman, klarinettist
2000 Ulrik Qvale
2001 Ingrid Tobiasson
2002 Kalle Moréus, musiker
2003 Uno Stjernqvist
2004 Klas Hedlund
2006 Harald Henrysson, chef Jussi Björling-muséet Borlänge
2009 Jesper Taube
2010 Jonas Degerfeldt
2011 Hanna Husahr
2012 Michael Weinius
2013 Aleksandrs Antonenko
2014 Maria Keohane & Anders Dahlin
2015 Peter Mattei
2016 Nina Stemme
2017 Anna Larsson och Göran Eliasson
2018 Karl-Magnus Fredriksson
2019 Iréne Theorin
2020 Laila Andersson, Per-Arne Wahlgren, Anna Eklund, Dala Floda Operafestival

Bookmark the permalink.