Gioacchino Rossini

29/2 1792 – 13/11 1868

Om Föreningen Rossini Vänner i Sverige

Av Kerstin Meyer Bexelius

g-_rossiniFöreningen Rossini Vänner i Sverige (RVS) bildades i Stockholm den 20/3 1953 av 2 utomordentligt musikkunniga herrar, Torsten Bjerlöw och Nils-Olof Franzén, i syfte att väcka större intresse för Rossinis musik. Intresset var på den tiden lågt.

Spelades Rossini var det oftast ouvertyren till Den tjuvaktiga skatan (La gazza ladra) och i operahusen gavs vanligen Barberaren i Sevilla (Il barbiere di Siviglia).

Under åren som gått har vi fått bevittna en fantastisk renässans för Rossinis hela tonsättargärning och musik runt om i världen.

Askungen (La Cenerentola), Resan till Reims (Il viaggio a Reims), Wilhelm Tell (Guillaume Tell), Italienskan i Alger (L´Italiana in Algeri), Kärlek på prov (La pietra del paragone), Silkesstegen (La scala di seta), Greve Ory (Le comte Ory), Turken i Italien (Il turco in Italia), Signor Bruschino (Il Signor Bruschino), Semiramis (Semiramide) är några exempel.

Alla operahus har numera åtminstone en Rossiniopera på repertoiren och Rossinis sakrala verk Stabat Mater och Petite messe solennelle liksom hans kammarmusik spelas allt oftare.

Ordförande för RVS var Torsten Bjerlöw från föreningens grundande till 1991 då Nils-Olof Franzén tog över ett par år. Sedan 1993 övergick ordförandeklubban till Kerstin Meyer.

De senaste åren blev det allt svårare att få föreningen att fungera. De ursprungliga medlemmarna åldrades och nyrekryteringen tog inte fart; Stockholm har nu dussinet fullt av olika vänföreningar i operasammanhang och syftet med föreningen; att återuppväcka Rossinis musik är nått med råge.

Alltså beslutades vid 50-årsjubiléet 2003 att lägga ned föreningen.

Samtidigt erhöll föreningen genom testamente en donation från framlidna Inga Rådström på 100.000 kronor

Beslöts också att fonden skulle förvaltas av Stiftelsen Kungl. Teaterns Solister , och att beslut om utdelande tas av en jury bestående av sammanlagt 5 personer från RVS tidigare styrelse och Stiftelsen KTS sittande styrelse.

Stipendiet kan inte sökas.

 

Bookmark the permalink.