Nils-Göran Olves nystartade stiftelse – triss i stipendier som gör skillnad!

Nils-Göran Olves stiftelse har för andra gången delat ut stipendier inom opera och klassisk musik. Denna gång går det till fyra stipendiater; Askanäs kammarmusikfestivals Förening, Martin Malmgren, Staffan Mårtensson och Sällskapet Par Bricole. Stipendierna förvaltas av Stiftelsen för Kungliga Teaterns Solister.   

Här följer en närmare presentation av stipendiaterna:

  • 80.000 kronor till Askanäs kammarmusikfestivals förening för att studera in Enescus stråkoktett att framföras under 2024 i bl.a. Allhelgonakyrkan.
  • 30.000 kronor till Martin Malmgren för förberedande av konserter i Stockholm under 2024 med musik av Moses Pergament.
  • 30.000 kr till Staffan Mårtensson för en del av kostnaderna för en konsert med SoFoCo i Allhelgonakyrkan under våren.
  • 50.000 kronor till Sällskapet Par Bricole som stöd för två offentliga framföranden 2024 av Sällskapets uppsättning av Suppés operett Bellman.

Efter ansökningsförfarande har stipendiaterna utsetts av en sakkunnig jury bestående av operasångerskan Gunnel Bohman, pianisten Bengt Forsberg samt dirigenten och violinisten Tobias Ringborg.

”Stipendiet ska vara den pusselbit som avgör om ett försummat musikverk framförs och når dagens publik, så att vi inte enbart får höra det välkända.” Det säger instiftaren Nils-Göran Olve som i decennier har varit en drivande kraft inom publikföreningar i Stockholm. Skälen till att repertoar inte framförs är många. ”Jag började fundera på all musik som inte spelas, och vad det beror på. Årets tre projekt ger bra och ganska olika exempel.”

Nästa utdelning är planerad att äga rum i samband med höstsammankomsten för Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, som förvaltar Nils-Göran Olves stiftelse.

Staffan Mårtensson från Royal Wind Quintet, Nils-Göran Olve, Ditte Hammar och Hanna Fritzson från Den Andra Operan som fick stipendier 2022.
Foto Gunnar Lundberg.