Operasolister delade ut rekordmånga stipendier

Artistagenten Ulf Törnqvist har gett namn till ett stipendium som delats ut i samband med Stiftelsen Kungliga Teaterns Solisters årliga höstlunch. Sammanlagt var det inte mindre än 18 stipendier som delades ut ur de fonder som Stiftelsen förvaltar.

– I en tid när kulturen är hårt ansatt från olika håll är det extra roligt att vi den här gången kan dela ut fler stipendier än någonsin tidigare, sa Stiftelsens ordförande Gunnar Lundberg när han hälsade inbjudna solister och övriga gäster välkomna.

Ur nyinstiftade Ulf Törnqvist och Terje Groe-Langsets Stipendiestiftelse för unga sångare delades 100.000 kr ut till barytonen David Berntsson från Göteborg. Stipendiet avser studier såväl i Sverige som utomlands. ”David Berntsson imponerar på oss med sin sångarglädje och uttrycksvilja. Hans vackra barytonröst berör oss med stor musikalitet och tydlig textning. Allt lovande gott för framtiden”, löd juryn sitt val av David som 2021-2023 studerat sång vid Vadstena Sång- och Pianoakademi. Ulf Törnqvist avled 2021 och i samband med årets höstlunch blev Terje Groe-Langset Stiftelsens hedersledamot.

David Berntsson
Högupplöst bild

Ur Stiftelsen Kerstin Meyers Stipendiefond är Kerstin Meyer och Björn Bexelius-stipendiet avsett för en student vid Operahögskolan ”med företräde för den som har stämläget mezzosopran eller alt”. Årets mottagare – mezzon Kari Koskinen – erhöll 25.000 kr ur fonden. Kari, som är uppvuxen i Bjursås utanför Falun, har under 2023 avslutat sina studier vid Stockholms Konstnärliga Högskola (Operahögskolan).

Kari Koskinen. T v Ingegerd Winblom, Operahögskolans vänner.
Högupplöst bild

Ur Nils-Göran Olves Stiftelse delades 80.000 kr ut till Askanäs Kammarmuskfestivals Förening, 30.000 kr till Martin Malmgren, 30.000 kr till SoFo Chamber Orchestra och 50.000 kr till Par Bricole. Stipendiet, som instiftades 2022, syftar till att stödja framföranden av verk som inte tillhör den välkända repertoaren.

Vidare delades ur Josef Herous Stiftelsefond 100.000 kr vardera till sopranerna Maria Bengtsson, Miah Persson och Julia Sporsén; 25.000 kr ur Uno Stjernqvists Minnesfond till tenoren Clifford Lewis; samt 30.000 kr ur Einar Larssons Stipendiefond till operasolisterna Lena Hoel, Lars Magnusson, Magnus Lindén, Iwa Sörenson, Laila Andersson-Palme, Lennart Stregård, Sonny Wallentin och Curt Appelgren.

Fotograf till samtliga bilder:
Curt Appelgren

Clifford Lewis och Marianne Eklöf, stiftelsen.
Högupplöst bild