Anna Hellström-Oscar, sopran

Rossini: Barberaren i Sevilla, Brevduetten (1905) KT 1901
Bookmark the permalink.