Carl-Axel Hallgren, baryton

Verdi: Maskeradbalen »Det är du» ur akt 3 (1946)

 

R. Strauss: Ariadne på Naxos, Avsnitt (1949)
Bookmark the permalink.