Henning Malm, tenor

Adam: Konung för en dag, »Om jag var kung» (1903)
Bookmark the permalink.