Karin Branzell, mezzosopran

Wagner: Valkyrian, »Var det så skändligt» (1919)
Bookmark the permalink.