Margit Mandahl, sopran

»Och jungfrun gick åt killan», Folkvisa (1944)
Bookmark the permalink.