Kerstin Meyer, mezz,sopran

Läs även om Kerstin Meyers Stipendiefond.

Lektion med Andrejewa Skilondz (1962)

 

Händel: Alcina, »Den som jag älskar» (1971)
Bookmark the permalink.