Esaias Tewolde-Berham 1943-2016

esaias

Esaias Tewolde-Berhan

I novembersolens sista strålar, är det med tungt hjärta, jag får meddela Er att vår sångarbroder Esaias Tewolde-Berhan har lämnat vår krets alltför tidigt.

Esaias avled natten till söndag, den 27 november, endast 73 år gammal.

Vi i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister bevarar Esaias i ljusaste sångarminne och våra varmaste tankar går nu till hans familj.

Magnus Kyhle,
sekreterare i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister

Länk till Kungliga Operans pressrelease

Bookmark the permalink.