Medlemmar i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister

Presentation av pensionerade solister vid Kungliga Operan, tidigare Kungliga Teatern:

Till Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister räknas även samtliga tillsvidareanställda solister och även vissa av de sångare som är kontraktsanställda på Kungliga Operan. 

Uppgifter och fotografier lämnade av solisterna själva.

Stiftelsen Kungliga Teaterns Solisters Hedersledamöter:

HL = Hedersledamot, SHL = Sjungande hedersledamot.

Claes-Håkan Ahnsjö, operasångare, kammersänger, f.d. operachef vid Kungliga Operan SHL 1980
Berit Lindholm, hovsångerska HL 1980
Carl-Gustaf Gutberg, auktoriserad revisor, extern revisor Stiftelsen KTS HL 1996
Staffan Carlweitz,f.d. informationschef vid Kungliga Operan HL 2000
Bengt Hall, kulturdirektör, f.d. chef för Kungliga Operan HL 2000
Björn Meder, läkare, halsläkare vid Kungliga Operan HL 2001
Håkan Hagegård, hovsångare, professor SHL 2002
Ann-Margret Pettersson, f.d. 1:e regissör vid Kungliga Operan HL 2002
Anders Wallgren, salongschef vid Kungliga Operan HL 2002
Ingegerd Augustsson,f.d. solistadministratör vid Kungliga Operan HL 2003
Anders Wadenberg, pianist och repetitör vid Operahögskolan HL 2003
Knut Hendriksen, 1:e regissör vid Kungl. Operan, f.d. chef för Den Norske Opera, Oslo HL 2004
Mårten Rasch, livmedikus, f.d. läkare vid Kungliga Teatern HL 2004
Enar Merkel Rydberg, f.d. fotograf vid Kungliga Operan HL 2004
Klas Ralf, f.d. informationschef vid Kungliga Teatern HL 2005
Erik-Gustav Rödin, f.d. inspicient och f.d. chef för planeringsbyrån HL 2005
Ann-Sofi Törnblom, f.d. sufflös vid Kungliga Operan HL 2005
Göran Österberg, f.d. chefinspicient vid Kungliga Operan HL 2005
Gustav Asplund, f.d. repetitör vid Kungliga Operan HL 2006
Carin Eliasson, f.d. föreståndare biljettkontoret, Kungliga Operan HL 2006
Irene Frykholm, bitr. regissör vid Kungl. Operan HL 2006
Brita Hallberg, fru Ansvarig donation Joel Berglunds Stipendiefond HL 2006
Margareta Dellefors-Bladini, Stockholm Operasångerska, f d konstärlig ledare Dalhalla HL 2007
Maud Syrén-Sjöholm, Täby, f d planeringschef Kungliga Operan HL 2007
Erland Ros, Stockholm, Hovpredikant, Statist vid Kungliga Operan HL 2007
Lasse Zilliacus, översättare, f d kormästare, f d studieledare och repetitör Kungliga Operan HL 2007
Gary Berkson, La Quinta USA, Dirigent, f.d Orkesterchef, f.d. Operasektionschef och f.d. Planeringschef på Kungliga Operan HL 2008
Yvonne Gottfarb, Stockholm, f.d. Kostymchef på Kungliga Operan HL 2009
Torbjörn Eriksson, Stockholm, Presschef på Kungliga Operan HL 2009
Stefan Johansson, Stockholm, Chefdramaturg på Kungliga Operan HL 2009
Sven-David Sandström, Saltsjö-Boo, Professor HL 2009
Anders Wall, Heby, Direktör HL 2009
Anne Sofie von Otter, Stockholm, hovsångerska SHL 2009
Terje Stensvold, Oslo, Operasångare HL 2009
Anders Franzén, Lidingö, f.d Operachef HL 2010
Staffan Valdemar Holm, Skåne, regissör, f.d Dramatenchef HL 2011
Hans-Åke Sjöqvist , Stockholm, f.d belysningschef HL 2011
Birgitta Skärgård , Stockholm, bokförare HL 2011
Nina Stemme, Stockholm, Hovsångerska SHL 2012
Michael Weinius , Stockholm, Hovsångare SHL 2014
Peter Mattei , Bromma, Hovsångare SHL 2015
Gerhard Aroyan, Solna,f. d tillskärare herrkostym på Kungliga Operan HL 2015
Kurt Blomquist , Stockholm, f.d teknisk chef på Kungliga Operan HL 2015